NAGY-finance.cz

Vaše cesta k finanční jistotě

Dobrý den,

Dovolte mi abych se Vám představil. Jmenuji se Petr Nagy a podnikám v oboru finanční poradenství ve spolupráci se společností Prosperity FS.

Co obnáší práce finančního poradce?

V mém pojetí není práce finančního poradce jenom prací, obživou či řemeslem. Jsem hluboce přesvědčen, že práce finančního poradce je svého druhu poslání. Dobří finanční poradci, tedy nikoli prodejci produktů, kteří se za finanční poradce velmi často a rádi vydávají, totiž klientovi mnohdy ušetří nemalé finanční prostředky za různé zbytečné poplatky, duplicitní smlouvy a předražené produkty. Současně dobrý finanční poradce ochrání své klienty před finančními ztrátami, které mohou vzniknout špatným nebo absentujícím zajištěním životních rizik anebo rizik spojených s držbou majetku. V neposlední řadě finanční poradce umí ochránit finanční rezervy svých klientů před znehodnocením, resp. umí sestavit individuální investiční portfolio klientovi na míru tak, aby byl zajištěn maximální poměr cena/výkon.obživou či řemeslem.